یک کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: نهضت مسکن باید از ۲ منظر بررسی شود

در کنار آن ابزاری را برای بازار سرمایه در حوزه مسکن می‌توان معرفی کرد و حتی می‌توان ابزار پیش فروش را معرفی کرد که می‌تواند مناسب باشد، چراکه بحث تامین مالی را برای سمت عرضه و تقاضا مهیا می‌کند ولی منابع قانونی در این زمینه وجو دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات