کاشت نخل ثمرده توسط شهرداری خرمشهر در بلوار ساحلی

کاشت نخل ثمرده توسط شهرداری خرمشهر در بلوار ساحلی

کاشت نخل ثمرده توسط شهرداری خرمشهر در بلوار ساحلی

شهرداری خرمشهر مبادرت به کاشت نخل های ثمرده ....

شنبه ٦ آذر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات