هزینه‌های ساخت مسکن کاهش یابد/دخالت دولت در ساخت مسکن قدرت تصمیم‌گیری را می گیرد

هزینه‌های ساخت مسکن کاهش یابد/دخالت دولت در ساخت مسکن قدرت تصمیم‌گیری را می گیرد

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: برای حل بحران بخش مسکن دولت باید دخالت درست و منطقی کند و ابزار محرک آن بخش خصوصی باشد، از سوی دیگر سیاست گذاری و نظارت ها باید درست باشد، اما اینکه دولت وارد ساخت مسکن شود و دخالت در ساخت کند به نوعی قدرت تصمیم گیری را از بخش خصوصی در حوزه مسکن می گیرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات