مدیر جهادکشاورزی شهرستان سقز خبر داد: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در سقز

به گزارش اخبار ساختمان، محمد نافع علایی نیا در ادامه گفت: با توجه به اهمیت حفظ اراضی زراعی برای عموم جامعه، هر نوع تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آنها بدون اخذ مجوز، جرم انگاری کیفری شده است و چنانچه افرادی به مقررات مربوطه بی‌توجهی کرده و به تذکرات عوامل حفظ اراضی بی اعتنایی کنند، از طریق مرجع قضایی محکوم به قلع و قمع بنا، به همراه جریمه نقدی خواهند شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات