شهرداران باید ظرف یک ماه پروانه بدهند

شهرداران باید ظرف یک ماه پروانه بدهند

قاسمی گفت: شهرداران باید ظرف یک ماه پروانه را بدهند و تسویه حساب آن نیز با وزارت راه‌وشهرسازی است که هزینه آن را نیز تعریف کرده‌ایم. زمین‌های شهر‌های جدید نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی است بنابراین امروز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین تعیین تکلیف شده است. وزیر راه‌وشهرسازی گفت: هر زمین دولتی که درخواست واگذاری آن را داشته باشیم و ظرف دو ماه واگذار نکنند، ثبت اسناد مکلف است یک طرفه سند آن را به نام وزارت راه و شهرسازی بزند. توافق کردیم که ۹۰۰ هکتار زمین‌های بنیاد در شهر‌های مختلف کشور را برای این کار در اختیار بگیریم، همچنین با اوقاف توافق کردیم که زمین‌های آن‌ها را به ساخت مسکن اختصاص دهیم. وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: به دنبال وارد کردن مواد، مصالح، کارگر و مهندس به کشور نیستیم، اما باید از ظرفیت ساخت ۴ میلیون مسکن استفاده کنیم و توسعه فناوری در صنعت ساختمان در ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات