مروری بر زندگینامه و آثار محمدکریم پیرنیا

مروری بر زندگینامه و آثار محمدکریم پیرنیا

وی کتب و مقالات بسیاری درباره سبک‌شناسی و معماری اصیل و سنتی ایرانی تالیف نموده و به همین خاطر، او را پدر معماری سنتی ایران می‌دانند. این موضوع با دیدگاه ایرانی – اسلامی پیرنیا که در شهر یزد، کانون معماری اصیل کشور ایران، ایجاد شده بوده، ناسازگاری واضحی داشت. پیرنیا به دنبال ترک دانشگاه و با هدف احیای میراث معماری این کشور، با سمت مسئول دفتر فنی وزارت فرهنگ به طراحی و ساخت مدارس ارزان اما مستحکم در تهران و شهرستان‌های ایران پرداخت. نظریات پیرنیا در مورد معماری ایرانی – اسلامی چهار اصل فوق را، یک اصل دیگر کامل می‌کند که به نظر پیرنیا، مخصوص معماری ایرانی اسلامی است. به همین خاطر، او به تبعیت از سبک شناسی شعر فارسی، سبک‌های معماری ایرانی اسلامی را به وسیله انتساب آن‌ها به زادگاهشان، به چهار دسته تقسیم کرد: خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی. توجه داشتن به اصول شهرسازی ایرانی، خصوصا دو اصل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات