بیشترین تعداد مراکز فنی و حرفه‌ای متعلق به کدام استان است؟

بیشترین تعداد مراکز فنی و حرفه‌ای متعلق به کدام استان است؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که تعداد مراکز و مربیان آموزش فنی وحرفه‌ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات