طرفداران مزد توافقی حاضرند حقوق توافقی بگیرند؟

طرفداران مزد توافقی حاضرند حقوق توافقی بگیرند؟

یک فعال کارگری با بیان اینکه دوران استثمار کارگران تمام شده و به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی جلوی فساد، ‌ سوء استفاده و بهره کشی از نیروی کار را گرفتیم، ‌نسبت به تلاش عده‌ای برای رواج دستمزدهای توافقی هشدار داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات