افزایش ۳۵ درصدی پروازها در آبان ماه ۱۴۰۰

افزایش ۳۵ درصدی پروازها در آبان ماه ۱۴۰۰

امیرمکری با اشاره به رشد ۱۶۲ درصدر پروازهای بین المللی طی مدت مذکور گفت: بیشترین افزایش در پروازهای بین المللی رخ داده و در ماه به طور میانگین ۱۴۲ پرواز انجام شده است در حالی که آبان سال گذشته این رقم ۵۴ سورتی در روز به طور میانگین بوده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات