اختصاص 24 میلیارد تومان پاداش به مشتركان همكار در استان گیلان

اختصاص 24 میلیارد تومان پاداش به مشتركان همكار در استان گیلان

به‌ گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمداسماعیل هنرمند" تاکید کرد: تابستان سال جاری شرایط بسیار ویژه‌ای برای صنعت برق کشور رقم خورد، زیرا با توجه به محدودیت‌های شدید تولید برق در نیروگاه‌های برق کشور و برخی مشکلات از جمله کاهش بارش‌ها و کاهش میزان تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی به میزان 4000 مگاوات، افزایش زودرس دمای هوا و بالارفتن مصرف برق، توازن تولید و مصرف برق در کشور دچار اختلال شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت: ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، صنعت برق کشور را ﺑﺮ آن داﺷت ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪاي را ﻣﺸﺨﺺ کند ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه بود و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎي اداري، ﺗﺠﺎري، ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐاﻦ ﺧﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را اﻣﻀﺎ کند ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺸﺘﺮﮐان، ﭘﺎداش ﻫﻤﮑﺎري در صورتحساب ﺑﺮق آنﻫﺎ ﻟﺤﺎظ شود.
وی خاطرنشان کرد: در آغاز فصل گرم هر سال و به‌منظور پیشگیری از بروز مشکلات عدیده و خاموشی‌های گسترده در سطح استان، تفاهم‌نامه‌های همکاری با مشترکان در تعرفه‌های معین بویژه صنایع سنگین استان منعقد می‌شود تا در ساعات اوج مصرف و با همکاری مشترکان مذکور، پیک مصرف برق استان تا حد زیادی کاهش یابد.
هنرمند گفت: طی تفاهم‌نامه‌های ذکر شده در سال جاری 10 هزار و 486 تفاهم‌نامه با مشترکان منعقد شد حدود 24 میلیارد تومان پاداش همکاری مدیریت بار مصرف به این مشترکان در قالب تخفیف بهای برق مصرفی اختصاص یافت.
وی افزود: در نتیجه عقد تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های صورت پذیرفته در سال 1400 مجموعا 156 مگاوات کاهش مصرف برق در استان به‌وقوع پیوست.
هنرمند ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مشترکان گفت: هدف اصلی و نهایی شرکت توزیع برق استان گیلان جلب رضایت مشترکان است تا در طول سال بتوانند از نعمت روشنایی برق بدون کمترین مشکل بهره‌مند شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تصریح کرد: همسوسازی و تعامل متقابل صنایع و این شرکت، شناسایی فرآیندهای موثر در حفظ منابع انرژی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از این منابع از فرصت‌های مهم برای توسعه صنعت برق است.
وی ضمن تاکید بر تغییر مدل رفتار مصرفی مشترکان جهت مصرف بهینه برق، بیان داشت: مدیریت سمت تقاضا راه‌حلی قابل اعتماد برای پاسخ‌دهی به رشد تقاضای انرژی در آینده است.

لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات