اجرا و تکمیل ۱۸۵ کیلومتر مترو و ۶۵ کیلومتر بزرگراه و آزادراه در شهرهای جدید/شناسایی اراضی برای احداث بیش از ۶۱۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن

اجرا و تکمیل ۱۸۵ کیلومتر مترو و ۶۵ کیلومتر بزرگراه و آزادراه در شهرهای جدید/شناسایی اراضی برای احداث بیش از ۶۱۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن

در این گزارش اهم اقدامات انجام شده درحوزه حمل و نقل، مسکن و همچنین شهرسازی اعلام شده است. بر اساس گزارش ارایه شده در حوزه حمل و نقل، توسعه حمل و نقل انبوه و سریع ریلی و پیگیری انجام عملیات اجرایی و تکمیل مترو در شهرهای جدید هشتگرد (۹۷. همچنین توسعه حمل و نقل سریع جاده‌ای و پیگیری انجام عملیات اجرایی و تکمیل آزادراه تبریز و شهر جدید سهند (۸۶ درصد)، بزرگراه‌های قره پیری شهر جدید صدرا (۲۵ درصد)، بزرگراه ابوعلی سینا (دوکوهک) شهر جدید صدرا (۶۰ درصد)، اتصال ملوسجان شهر جدید صدرا (۱۰درصد)، تونل شهر جدید علوی (۷۶ درصد) و مسیر دسترسی به شهر جدید علوی (۸۰ درصد)، در مجموع با طول حدود ۶۵کیلومتر به منظور افزایش دسترس‌پذیری شهرهای جدید با شهرهای مادر، اهم اقدامات شرکت عمران شهرهای جدید در حوزه حمل و نقل است. همچنین پیگیری امکانسنجی و مکانیابی (به همراه تهیه طرح جامع) بیش از ۳۰ شهرک ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات