تداوم افزایش قیمت سیمان در سال ۲۰۲۲

به گزارش اخبار ساختمان، طی یک دهه اخیر، روند افزایش قیمت سیمان ادامه داشته، ولی سرعت افزایش آن در یک سال اخیر، بیش از سال‌های قبل بود. وب‌سایت IBIS در گزارش اخیر خود به بررسی سیر تغییرات قیمت سیمان در بازار جهانی طی یک دهه اخیر پرداخت و نوشت: «قبل از سال ۲۰۰۷ فعالیت‌های ساختمانی در امریکا و دیگر کشورهای دنیا بسیار زیاد بود ولی با سقوط بازار مسکن در سال ۲۰۰۷ و افت بالغ‌بر ۵۰ درصدی ساخت‌وساز زمینه را برای کاهش قیمت سیمان فراهم کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات