تامین اراضی ۹۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی موضوع تفاهم با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح/تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان و تامین زمین

تامین اراضی ۹۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی موضوع تفاهم با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح/تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان و تامین زمین

، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان امروز ۹ آذر در نشست بررسی روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد بر تعیین‌تکلیف متقاضیان، تامین زمین، اخذ پروانه‌های ساختمانی، انعقاد قراردادهای ساخت و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد. همچنین مشکلات هریک از استان‌ها به تفکیک در خصوص تعیین‌تکلیف متقاضیان، تامین زمین، اخذ پروانه‌های ساختمانی، انعقاد قراردادهای ساخت و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها موردبررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسبی برای حل هریک از این مشکلات مطرح و مقرر شد طی زمانبندی مشخص عملکرد استان‌ها به سطح برنامه‌ریزی شده برسد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات