افزایش سرانه مصرف ریلی در گلستان ضرورتی که برنامه‌ ویژه نیاز دارد

افزایش سرانه مصرف ریلی در گلستان ضرورتی که برنامه‌ ویژه نیاز دارد

گلستان گرگان- ایرنا- برآیندها نشان می‌دهد سرانه مصرف ریلی در کشور و استان گلستان با توجه به مزیت آن در صرفه‌جویی سوخت، مصرف انرژی پایین، کاهش تلفات، آلودگی کمتر و ایمنی بیشتر، ناچیز است که برای پویاترشدن شبکه ریلی در اقتصاد باید برنامه‌ریزی…

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات