در گفتگو با نایب رئیس انجمن سنگ ایران عنوان شد: آموزش حلقه مفقوده صنعت سنگ ایران

در خصوص الباقی مسائل می‌توان گفت که در حال حاضر در کشور حدود ۲ هزار معدن با ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید وجود دارد؛ اما به دلیل مسائل مختلف از جمله عدم نیاز در کشور و عدم امکان صادرات این محصول فقط ۱۰ میلیون تن تولید صورت می‌گیرد. در حال حاضر می‌توان گفت بسیاری از کشورهای اطراف تمایل زیادی به استفاده از سنگ‌های ایرانی دارند، اما متاسفانه شاهد این هستیم که کشور ترکیه با استفاده از ارتباطات که با کشورهای منطقه برقرار کرده است و توانسته است از این فرصت صادراتی بهره بیشتری ببرد؛ با این اوصاف به نظر شما مشکل اصلی صنعت سنگ ایران در حوزه صادرات چیست و چگونه می‌توان استانداردهای صادراتی را برای محصولات تولیدی در کشور به وجود آورد؟ در حال حاضر تعداد واحدهای فرآوری موجود در ایران نزدیک به ۶ هزار واحد است و بسیار از اینها، واحدهای تولید کوچکی هستند که میزان تولید آنها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات