کریدور شرق-شرق، فرصتی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی و توسعه متوازن

کریدور شرق-شرق، فرصتی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی و توسعه متوازن

احداث کریدورها در ایران دو علت اصلی دارد: این کریدورها یا در مسیر توسعه شهری قرار گرفته و مراکز جمعیتی را به هم متصل کرده و یا در پاسخ به نیاز تجارت بین‌المللی احداث شده‌اند. از آنجا که تراکم جمعیت همواره در مرکز و غرب کشور بیشتر بوده و از دیگر سو، تجارت جهانی در مسیر غرب به شرق و یا بالعکس انجام شده است، تقریبا تمام کریدورهای ایران نیز در این مسیر احداث شده‌اند. احداث این کریدور، از منظر بین‌المللی می‌تواند زمان و هزینه دسترسی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا را به منطقه آسیای میانه، یعنی یک بازار بزرگ محصور در خشکی کاهش دهد و همچنین مسیر جدیدی برای اتصال این کشورها به روسیه، منطقه قفقاز و شمال اروپا بگشاید. در واقع ایران می‌تواند با احداث و توسعه این کریدور، از یک مسیر و مهره به یک بازیگر تاثیرگذار در تجارت بین‌المللی تبدیل شده و به جای پاسخ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات