بازدید شهردار شیراز از نمایشگاه ملی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کیش

بازدید شهردار شیراز از نمایشگاه ملی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کیش

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات