جایگاه ایران در شاخص‌های لجستیک مطلوب نیست/ نیاز به متولی واحد داریم

جایگاه ایران در شاخص‌های لجستیک مطلوب نیست/ نیاز به متولی واحد داریم

رییس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: سازمان‌های دولتی مختلف مانند وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و … هر یک متولی لجستیک هستند. رییس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: شاخص عملکرد را هر دو سال یک بار بانک جهانی منتشر می‌کند. لجستیک صرفا حمل و نقل نیست بلکه یک بخش از زنجیره تامین است، نهاد راهبر لجستیک هم تنها با همراهی سایر دستگاه‌ها می‌تواند موفق عمل کند. حسینی ادامه داد: پیشنهادی کمیسیون حمل و نقل در دوره گذشته داده بود و الان هم در حال پیگیری است این بود که ما باید در کشور یک نهاد متولی لجستیک داشته باشیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  منبع خبر

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات