شهردار شیراز سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار حاج «عبدالرسول استوار محمود آبادی» را گ ...

شهردار شیراز سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار حاج «عبدالرسول استوار محمود آبادی» را گ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات