ساخت المان‌های فاخر از شهدا در دستور کار شهرداری شیراز قرار دارد

ساخت المان‌های فاخر از شهدا در دستور کار شهرداری شیراز قرار دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات