تداوم عملیات نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

تداوم عملیات نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

تداوم عملیات نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

شهرداری خرمشهر که در طی یک ماه گذشته .....

جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات