تهیه اسناد برنامه‌ توسعه‌ای هر استان نخستین اولویت مرکز توسعه و سیاست‌های راهبری/ استقرار دولت الکترونیک کاهش دهنده بخشی از فساد سیستماتیک

تهیه اسناد برنامه‌ توسعه‌ای هر استان نخستین اولویت مرکز توسعه و سیاست‌های راهبری/ استقرار دولت الکترونیک کاهش دهنده بخشی از فساد سیستماتیک

حمیدیان با بیان اینکه نرخ استهلاک قابل توجه پروژه‌های نیمه تمام بخش بسیاری از سرمایه چشم‌گیر کشورمان را هدر داده است، اظهار تاسف کرد: ‌ تعداد این ردیف‌ها در این سال‌ها در وزارت راه‌وشهرسازی کم نیست و این بودجه قطره چکانی تملک دارایی سرمایه بر اساس اولویت‌های مشخص تطبیق داده نشده است. وی با یادآوری اینکه سال ۱۳۹۹ اسناد آمایش سرزمین با هر کم و کیفی تصویب شد، افزود: باتوجه‌به این مسئله ما ذیل این اسناد در حال تهیه برنامه‌ راهبردی هر استان هستیم بنابراین در هر استانی که وزیر حضور می‌یابد باید برنامه‌ای برگرفته از اسناد آمایش وجود داشته باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات