نخستین میز خدمت محله محور شورای اسلامی شهر شیراز با محوریت شهرداری منطقه ۹ در مسجد عل ...

نخستین میز خدمت محله محور شورای اسلامی شهر شیراز با محوریت شهرداری منطقه ۹ در مسجد عل ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات