خاکریزی محوطه های منازل مسکن مهر و آماده سازی جهت احداث فضای سبز توسط شهرداری خرمشهر

خاکریزی محوطه های منازل مسکن مهر و آماده سازی جهت احداث فضای سبز توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی خاکریزی محوطه های .....

يکشنبه ١٤ آذر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات