ضوابط کمک به زندگی بهتری برای معلولان در سال‌های گذشته تدوین شد

ضوابط کمک به زندگی بهتری برای معلولان در سال‌های گذشته تدوین شد

، فرزانه صادق‌مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از ویرایش سوم کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت که روز گذشته ۱۳ آذر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد با بیان این مطلب که متاسفانه همواره عنوان ناتوانی و کم‌توانی را به معلولین نسبت می‌دهیم و بعد از انجام کوچکترین کار در جهت پاسخگویی به محیط بیرون برای معلولین آن را بسیار بزرگ جلوه می‌دهیم گفت: در واقع این ناتوانی مربوط به شهرهای ماست و نه معلولین و ما نتوانسته‌ایم شهرهایمان را مناسب بسازیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات