توقف سیر صعودی فعالیت‌های ساختمانی شامخ آبان ماه را کاهشی کرد

توقف سیر صعودی فعالیت‌های ساختمانی شامخ آبان ماه را کاهشی کرد

بررسی‌های آماری آبان ماه در حوزه صنعت ساختمان نشان می‌دهد که عدد شامخ این ماه در نقطه ۴۲. فعالیت‌ها از مردادماه شروع شده و در آبان ماه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در این ماه، شاخص میزان قیمت مواد اولیه با ثبت عدد ۶۸. شاخص میزان فروش در آبان ماه با ثبت عدد ۴۱. همچنین عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار در بین فعالان بخش ساختمان با کاهش نسبت به ماه قبل به مقدار ۳۹. ۳۸ رسیده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از مولفه‌های ذکر شده در آبان ماه همچنین طبق پیش بینی در شامخ مهرماه شدت فعالیت‌ها در آبان ماه کاهش قابل توجهی داشت. باتوجه به شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده و نشانه‌های ثبات قیمت بازار در مهرماه همچنین کاهش شاخص میزان فروش در صورتی که برنامه ریزی و تصمیمات جدید دولت در قالب تحریک

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات