جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان داد: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در سال ۹۹ بالغ ‌بر ۹۵۳۹ هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۸. سال گذشته تعداد ۴۹۵۹۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده بود که نسبت به سال قبل از آن (سال ۹۸) حدود ۲۲.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات