معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هشدار داد: روش تامین مالی نهضت مسکن تورم‌زاست

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، یکی از مصادیق مغایرت با نقشه‌ی راه رشد غیرتورمی را شیوه‌ی تامین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن دانسته و در اینباره گفت: ‌ ٬٬آن چیزی که تحت عنوان تامین مالی حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح مسکن در نظر گرفته شده است، بار مالی سنگین بر روی بودجه دولت و همچنین آثار تورمی خواهد داشت. انتقاد به این شیوه‌ی تامین مالی در قانون جهش تولید مسکن، در چند ماه اخیر بارها و بارها توسط اقتصاددانان و کارشناسان مطرح شده است. منتقدین معتقدند این شیوه‌ی تامین مالی، به دلیل اینکه هر ساله ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به تسهیلات بلند مدت ۲۰ ساله مسکن اختصاص خواهد داد، منجر به انجماد ذخایر بانک‌ها و ناتوانی‌ها در تامین تسهیلات مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات