۵ درصد واحدهای مسکونی باید مناسب افراد معلول طراحی شده باشد

۵ درصد واحدهای مسکونی باید مناسب افراد معلول طراحی شده باشد

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر الزام رعایت ضوابط معلولان که بایستی در طراحی‌ها مد نظر قرار گیرد و جزو یکی از اولویت‌های طراحی باشد، تاکید کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات