ماجرای خانه‌های ۲۵ متری از کجا آغاز شد؟

برای کمک به بهبود این وضعیت شهرداری تهران در سال ۹۸ ساخت خانه‌های کوچک مقیاس یا «۲۵ متری» را مطرح کرد که با واکنش‌ها زیادی مواجه شد اما آنطور که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران می‌‌گوید از عنوان خانه‌های ۲۵ مترمربع سوء برداشت شد زیرا آن عدد فقط یک مثال بود. تحلیل بازار مسکن تهران در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین تمایل به خرید و بیشترین تقاضای خرید در واحدهای ۵۰ تا ۷۵ متری است اما مجموعه ضوابط شهرسازی باعث شده که در ۱۰ سال گذشته میانگین مساحت واحد مسکونی در تهران از ۸۰ به ۱۰۴ متر افزایش یابد. در بافت‌های فرسوده که همیشه مامن گروه‌های کم‌درآمد بوده و واحدهای کوچک در‌ آن تولید می‌شده نیز این اعداد از ۵۵ مترمربع به ۸۰ متر مربع افزایش پیدا کرده است یعنی هرچه جلوتر رفته‌ایم با وجود اینکه قیمت مسکن با جهش مواجه شده، تامین مسکن سخت‌تر شده است چراکه باعث ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات