دبیر انجمن انبوه سازان کشور: بازار مسکن منتظر نتیجه مذاکرات وین است

دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت: شرایط حاکم بر بازار مسکن، شرایط مناسبی نیست و متاسفانه سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن به میزان مناسبی صورت نگرفته است. پورحاجت با اعلام کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در تهران گفت: این مساله تبعات منفی در بلندمدت بر حوزه اقتصاد مسکن خواهد داشت و دولت باید شرایط را به نحوی فراهم کند که بازار مسکن از این شرایط خارج شود. دبیر انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه باید از افزایش قیمت تورمی در حوزه مسکن جلوگیری شود، گفت: اگر جلوی رشد بی رویه قیمت مسکن گرفته شود بخش خصوصی می‌تواند برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کند و هم مردم طی این برنامه ریزی صاحب مسکن خواهند شد. دبیر انجمن انبوه سازان کشور در مورد پیش بینی قیمت مسکن گفت: اگر شرایط به همین نحوی که دوستان دارند رقم می‌زنند ادامه یابد ما تورم را در بخش مسکن خواهیم داشت، زیرا ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات