گروه بررسی سوانح هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری مستقل شد

بر اساس آیین نامه جدید بررسی سوانح هوایی، گروه بررسی این سوانح مستقل از سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به بررسی سانحه خواهند کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات