مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام خبر داد: تایید نهایی ۳۰۹۲ متقاضی برای مسکن ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: تاکنون برای ۳۰۹۲ نفر از افراد ثبت نامی زمین فراهم و برای ۱۷۸۵ نفر نیز پروژه تعریف شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات