بازآفرینی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در محلات فرسوده

بازآفرینی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در محلات فرسوده

وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف بازآفرینی خواهد کرد. او ادامه داد: در بخش مسکن که یکی از ماموریت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است از تجربه‌های متعدد در ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و مسکن ملی در اجرای قاسمی ادامه داد: هم‌اکنون میزان پیش‌بینی شده برای تولید مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن رقم بزرگی است که با برنامه‌ریزی در حال عملیاتی شدن است. قاسمی ادامه داد: بازآفرینی شهری یکی از ماموریت‌های اصلی وزارتخانه است که برای آن برنامه‌هایی تدوین شده است. بازآفرینی شهری از مزیت طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌کند وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بازآفرینی شهری نیز می‌تواند از مزیت نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن استفاده کند که در این کار با همفکری یکدیگر و هماهنگی می‌توانیم اهداف دولت سیزدهم را در اجرای بازآفرینی شهری محقق کنیم. عضو ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات