آماده سازی حریم پایه های برق منازل مسکن مهر جهت کفپوش گذاری توسط شهرداری خرمشهر

آماده سازی حریم پایه های برق منازل مسکن مهر جهت کفپوش گذاری توسط شهرداری خرمشهر

آماده سازی حریم پایه های برق منازل مسکن مهر جهت کفپوش گذاری توسط شهرداری خرمشهر

شهرداری خرمشهر با هدف زیباسازی سیما.....

دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات