بودجه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متناسب با ماموریت های آن تصویب شود

بودجه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متناسب با ماموریت های آن تصویب شود

همچنین باید در ۴ سال آینده ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در این استان احداث شود که مسائلی چون تامین زمین برای این طرح در دست پیگیری است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات