پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۲۵ درصدی تعمیرات اساسی و نگهداری پل‌های بزرگ و ابنیه فنی/تهیه اولویت برای نصب و توسعه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات

پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۲۵ درصدی تعمیرات اساسی و نگهداری پل‌های بزرگ و ابنیه فنی/تهیه اولویت برای نصب و توسعه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات

، وزارت را‌ه‌وشهرسازی با تدوین گزارشی به ارائه دستاوردهای خود در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف از جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینه ایمنی و نگهداری ابنیه فنی راه‌ها پرداخته است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای نگهداری ابنیه فنی راه‌ها اقدام به انجام تعمیرات اساسی آنها کرده است. بر اساس این گزارش، در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، نقاط حادثه‌خیز نیمه تمام به‌طور متوسط ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال بخشی از آن خاتمه می‌یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات