ماجرای سفر پرحاشیه مدیرعامل هما به ترکیه

ماجرای سفر پرحاشیه مدیرعامل هما به ترکیه

سفر «علیرضا برخور» مدیرعامل هما به ترکیه با هدف شرکت در دوره‌های آموزشی بوده و با هزینه شرکت هواپیمایی زاگراس انجام شده‌ است. به گفته وی؛ علیرضا برخور از خلبان‌های شرکت‌ هواپیمایی زاگراس است که برای شرکت در دوره‌های شبیه سازی پرواز و اخذ گواهینامه این دوره سفر آموزشی به ترکیه داشت که هزینه این سفر بر عهده شرکت هواپیمایی زاگرس بوده و حتی برای شرکت در این دوره از پروازهای هما استفاده نشده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات