طی چهار سال آینده انجام خواهد شد: ۳۲ هزار مسکن در ایلام ساخته می شود

بهادری تصریح کرد: از این تعداد هشت هزار واحد در طول چهار سال سهمیه بنیاد مسکن است که در روستاها باید ساخته شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات