فعال بودن اپلیکیشن سِوُ برای جمع آوری بازیافت در مناطق ۴ و ۵

فعال بودن اپلیکیشن سِوُ برای جمع آوری بازیافت در مناطق ۴ و ۵

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات