ضرورت بازنگری در مدیریت قراردادها برای کاهش ریسک پروژه‌های دولتی

ضرورت بازنگری در مدیریت قراردادها برای کاهش ریسک پروژه‌های دولتی

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: بازنگری در تیپ‌های قراردادها برای کاهش عوامل ریسک در پروژه‌های دولتی باعث تعدیل مشکلات مسیر تحقق اهداف حاصل از بهره برداری از پروژه، آسیب کمتر بخش خصوصی و افزایش منافع ملی می‌شود. مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: در این شرایط پیچیده و سخت الگوهای جدید و تدوین سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی هوشمندانه و بازنگری در تیپ‌های قراردادها در جهت کاهش عوامل ریسک در پروژه‌های دولتی موجب تعدیل مشکلات در مسیر نیل به اهداف حاصل از بهره برداری از پروژه، آسیب کمتر بخش خصوصی فعال در این حوزه و در نهایت افزایش منافع ملی خواهد داشت. آقایی به اشاره به ضرورت استفاده از مدلهای به روز و جدیدتر تیپ‌های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه‌ها گفت: برای تطبیق بیشتر طراحی تفصیلی پروژه‌ها با شرایط اجرایی و کاهش دوگانگی همیشگی بین این دو موضوع می‌توان به جای استفاده از ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات