تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن تسهیل می‌شود

تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن تسهیل می‌شود

وزیر اقتصاد در خصوص ساخت یک میلیون مسکن وعده تجربه تامین مالی متفاوت را داده است که نوید راه اندازی صندوق مالی برای اجرای پروژه‌های ساخت را می‌دهد. خاندوزی تصریح کرد: درباره ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داشتیم تا تامین مالی ساخت این تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر تکرار نشود. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه خبر وزیر اقتصاد در رابطه با راه اندازی صندوق مالی برای پروژه‌ها، خبر خوشحال کننده‌ای بود گفت: برای واردات فناوری و تکنولوژی از سایر کشورها باید کمی تامل کرد چراکه در ایران مهندسان و سازندگان بسیار حرفه‌ای هستند که می‌توان با اتکا به آنها بزرگترین پروژه عمرانی کشور را در مدت کوتاه ساخت. او اظهار کرد: در حال حاضر توان بخش خصوصی و همچنین توان مهندسان ایرانی برای اجرای این ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات