استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: لزوم تامین زمین برای آغاز طرح جهش مسکن

در ادامه این جلسه سیدعبدالمجید نژادصفوی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ضمن تشریح وضعیت موجود مسکن استان، به بیان اقدامات اداره کل راه و شهرسازی جهت اجرای بهتر طرح نهضت تولید مسکن اشاره کرد و گفت: سهمیه برنامه نهضت ملی مسکن در سال جاری تعداد ۹۳ هزار واحد مسکونی است که به دستور استاندار محترم برنامه ریزی تامین زمین جهت احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جهت دو سال آینده در حال انجام است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات