شهردار خرمشهر به همراه اعضا شورا با معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد دیدار کرد

شهردار خرمشهر به همراه اعضا شورا با معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد دیدار کرد

شهردار خرمشهر به همراه اعضا شورا با معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد دیدار کرد

عبدالامیر کمایی شهردار خرمشهر .....

چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات