درختان مرکز تهران شناسنامه دار می شوند

درختان مرکز تهران شناسنامه دار می شوند

http://www.bananews.irمعاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه ۷ از شناسنامه دار شدن تعدادی از درختان منطقه در طرح استقبال از بهار خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهران احمدی با بیان این که همزمان در طرح استقبال از بهار پیش بنی می شود بیش از ۶ هزار اصله درخت در سطح معابر اصلی- فرعی منطقه توسط نواحی پنجگانه کاشته شود گفت:با توجه به پیشنهاد قائم مقام منطقه ،برای تعدادی از درختان فوق به صورت آزمایشی شناسنامه در نظر گرفته می شود و به نام یکی از شهروندان متقاضی به ثبت می رسد.

وی ادامه داد: این طرح در راستای ایجاد احساس مالکیت درخت برای شهروند متقاضی اجرایی می شود و فرد مالک مسئول نگهدار از درخت فوق می شود و در صورت نیاز می توانند از کارشنا سان فضای سبز منطقه برای مشاوره استفاده کند و خدمات مشاوره ای لازم به آنها ارایه شود.

 

 

 

    نظرات