بازدید رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

بازدید رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

، محمد محمدی بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی، امروز ۱۷ آذر ماه از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بازدید کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات