تشکیل چهل و هفتمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

تشکیل چهل و هفتمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

چهل و هفتمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تشکیل شد.

به گزارش"پارما" از معاونت محیط زیست انسانی این اداره کل، چهل و هفتمین جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی استان با حضور اعضا و مدعوین از سایر دستگاه ها در مورخ سه شنبه 16 آذرماه تشکیل شد .

در این جلسه به بررسی احداث استقرار شهرک صنعتی خصوصی مورد درخواست شرکت تعاونی فجر تیران پرداخته شد و پس از ارائه گزارش توسط مشاور محیط زیست و نیز بحث و تبادل نظر اعضا، مصوب گردید مجوز منابع تأمین زیر ساخت از جمله منبع تأمین آب پروژه اخذ گردد و نواقص گزارش ارزیابی زیست محیطی برطرف و مجدداً در جلسه آتی ارائه گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات