جمع آوری بیش از هزار تن برگ درخت از سطح شهر

جمع آوری بیش از هزار تن برگ درخت از سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات