گسل فرعی مشاء مسبب خردلرزه با بزرگی ۲/۵ در بومهن استان تهران

گسل فرعی مشاء مسبب خردلرزه با بزرگی ۲/۵ در بومهن استان تهران

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: شتاب زلزله در بومهن ۱/۱ سانتیمتر بر مجذور ثانیه بوده که شتاب ناچیزی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات