بازدید رئیس سازمان هواپیمایی از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

بازدید رئیس سازمان هواپیمایی از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بازدید کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات